Канад виз-Дамжин өнгөрөх виз

Онгоцны тийзийн болон/эсхүл аялалын төлөвлөгөөний хуулбар. Канад Улсын хилээр нэвтрэн орохдоо мөн тэдгээрийн орж, гарах он, сар, өдөр болон цагхугацаа бүрийг тусгасан байвал зохино.

Хэрэв танд холбогдолтой бол аялалын эцсийн газар болох улсад нэвтрэх хүчин төгөлдөр виз.

Аялалын эцсийн газар болохулсад буй уригч этгээдийн урилга, эсхүл аялалын зорилгыг тодорхойлсон уригчийн захидал.

 

Хэрэв та ажил эрхэлдэг бол доорхи мэдээллийг агуулсан, чөлөө олгосон тухай ажил олгогчын гарын үсэг бүхий албан толгойтой цаасан дээр үйлдэгдсэн захидал. Үүнд:

o Таны нэр, албан тушаал, одоогийн цалин мөн ажилд авсан он, сар, өдөр;

o Ажил олгогчийн Монгол хэл дээрхи нэр, хаяг мөн утас, факсийн дугаар.

Өмнө нь хийж байсан аялалын нотолгоо (ж: өмнөх паспорт г.м).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s